تاکسی سرویس مدارس

در اختیار گذاشتن تعداد100 دستگاه تاکسی به آموزش و پرورش استان کردستان

به نام خدا

سازمان تاکسیرانی همراه با مردم در جهت رفاه و بهبود وضعیت آمدورفت دانش آموزان به مدارس در طلیعه‌ی بهار علم و دانش به‌رسم معهود ضمن تعامل با نواحی 1 و 2 آموزش‌وپرورش سنندج تعداد 100 دستگاه تاکسی و 5 شرکت حمل‌ونقل درون‌شهری (آژانس تاکسی‌تلفنی بانوان) را در اختیار سرویس مدارس سطح شهر و مناطق منفصل شهری قرار داده تا والدین محترم دانش آموزان با دغدغه‌های کمتر شاهد ایاب‌وذهاب فرزندانشان باشند. هرساله در چنین روزهای بر اساس نیازسنجی سازمان تاکسیرانی و درخواست اداره کل آموزش‌وپرورش کردستان این مهم صورت گرفته که امسال تعداد تاکسی‌های در اختیار گذاشته‌شده نسبت به سال‌های قبل از ارشد چشمگیری برخوردار بوده است.

سرویس مدارس